MENY
Eskilstuna kommun

Likabehandling

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder.

Planen upprättas av elever och skolan, som tillsammans med föräldrar analyserar vilka problem som kan uppstå och hur man ska arbeta för att hitta lösningar. När det finns rutiner för akuta åtgärder, vem som är ansvarig för vad, hur det ska utredas och dokumenteras är det förstås mycket lättare att agera när det väl händer något.

Det är Skolverket genom Barn -och elevombudsmannen (BEO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som står bakom riktlinjerna för vad en likabehandlingsplan ska innehålla.

Läs mer om likabehandlingsplan på respektive skolas webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla