MENY
Eskilstuna kommun

Fritidshem

Foto: Maria Petersson


Välkommen till Vallby skolas fritidshem!

På skolan finns ett fritidshem. Verksamheten bedrivs i det röda tvåvånings-trähuset. Fritidshemmet är öppet för barn i förskoleklass till årskurs 3.

Morgonomsorgen öppnar kl 6.30 och kl 7.00 går vi till Åkersorken och äter frukost. Frukost serveras från 7.10 till 7.30. Fritidshemmet är öppet till 18.30

Mål – Omsorg, utveckling och lärande

Att ge eleverna en meningsfull fritidsverksamhet samt att både elever och föräldrar känner trygghet hos oss.

Genom att:

- Se alla barn varje dag.

- Barn/vuxna visar respekt för varandra.

- Kommunikation

- Verksamheten utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter.

- Inspirera eleverna till nya utmaningar.

 Hur?

- Samtal med eleverna varje dag.

- Personalen lyssnar till elever och föräldrar.

- Personalen är tydliga, närvarande, goda förebilder och tydliga i sitt ledarskap.

- Personalen reder ut eventuella konflikter mellan eleverna.

- Tillåtande klimat. - Att elever och föräldrar känner att personalen är tillgängliga.

- Att vårt fritidshem erbjuder bra aktiviteter.

Våra fasta aktiviteter

Måndag- Skapande verksamhet för årskurs 2 och 3. Rörelseaktivitet ute/inne med personal.

Tisdag- Småpyssel för förskoleklass och årskurs 1. Olika aktiviteter erbjuds för årskurs 3.

Onsdag- Skapande verksamhet för årskurs 2 och 3. Rörelseaktivitet med personal.

Torsdag-Småpyssel för förskoleklass och årskurs 1.

Utöver ovanstående erbjuder vi mer skapande, rörelseaktiviteter, temaarbeten…

Styrdokument

-LGR 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet)

-Skollagen  


Ni når oss på mobilnummer 070-086 68 48 eller 016-710 53 80

Vi som arbetar på fritidshemmet

Emmy Borger

Jeanette Linderholm

Camilla Söderroos

Emma Andrésdottir

Elin Andersson

Göran Gustavsson

Isam Abbassi


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vallby skola

Kommunal grundskola årskurs F-3

Kontakt

070-089 36 22 (Förskoleklass)
070-089 36 65 (Årskurs 1, Maria P)
070-089 36 67 (Årskurs 2, Anna-Karin B)
070-089 36 31 (Årskurs 3, Katrin A)
070-086 68 48 (Fritidshemmet)
Skicka e-post