MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat

Resultat

Tegelviken har goda resultat i årskurs 9 och 92,9% av eleverna har nått lägst betyget E i minst 16 ämnen. I förhållande till kommunsnittet som är 74,6% står sig Tegelvikens resultat mycket väl. Även när det gäller genomsnittligt meritvärde har årskurs 9 mycket goda resultat med ett värde på 230,4 i förhållande till kommungenomsnittet på 194,1. Andelen elever som nått lägst yrkesbehörighet till gymnasieskolan är 97,6%.

I årskurs 8 har 89,7% av eleverna lägst betyget E i minst 16 ämnen och det genomsnittliga meritvärdet är 214,2. Dessa resultat kan jämföras gentemot kommungenomsnittet på 55,2% respektive 173,8.

I årskurs 7 har 78,0% av eleverna minst betyget i E i minst 16 ämnen. Kommungenomsnittet är 51,9%. På Tegelviken skiljer sig resultatet mellan flickor och pojkar i årskurs 7 relativt mycket. Andelen flickor som har betyget E i minst 16 ämnen är 90,9% medan motsvarande siffra för pojkar är 63,2%. Genomsnittligt meritvärde är för samtliga elever i årskurs 7 är 207,4 och kan jämföras med kommungenomsnittet på 170,9. Även gällande meritvärde är skillnaderna mellan könen relativt stor med 184,9 för pojkar respektive 226,8 för flickor.

I årskurs 6 har 90,2% av skolans elever minst betyget E i minst 16 ämnen medan kommungenomsnittet är 75,6%. Det genomsnittliga meritvärdet är 214,9 vilket står sig väl i jämförelse med kommungenomsnittet på 199,0.

Analys

Det är tydligt att Tegelvikens arbete med att ge alla elever goda förutsättningar att nå betyg i minst 16 ämnen ger goda resultat. Detta är särskilt tydligt i framförallt årskurs 9. Även om det är goda resultat även i de lägre årskurserna så påvisar resultatet behovet av fortlöpande insatser för att säkerställa att de elever som idag går i årskurs 6-7 har goda förutsättningar att nå grundläggande gymnasiebehörighet till ett nationellt program i årskurs 9.

Även om det genomsnittliga meritvärdena är goda så är det skolans uppfattning om att vi skall sikta högre. Vår ambition är att vara tydliga med höga förväntningar på eleverna och deras resultat. I vissa elevgrupper är det tydligt att det finns god kapacitet för att nå de högre kunskapskraven men att motivationen till att sikta högre brister. Detta är en gemensam utmaning för skolans pedagoger tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare.

Påtagligt i skolans resultat är de stora skillnaderna mellan könen i vissa grupper. Det är tydligt att det är en utmaning för skolans personal att möta upp framförallt pojkars ”anti-plugg kultur” i årskurserna 6-7. Vi kan se att skillnaderna ökar från årskurs 4-7 för att sedan minska något i årskurs 8-9. Vad detta beror på och hur skolan möter upp detta är ett prioriterat arbetsområde under detta läsår.

Slutsats

Vårt arbete med att ge särskilt stöd till elever som riskerar att ej nå målen skall fortsätta i samma utsträckning för att garantera våra elever goda möjligheter för vidare studier på ett nationellt gymnasieprogram. Fler tidiga insatser i framförallt årskurs 6 bör initieras för att undvika att elever ej når minst betyget E i minst 16 ämnen för att säkerställa att resultaten fortsätter vara goda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelviken

Kommunal grundskola årskurs F-9