MENY
Eskilstuna kommun

Ordningsregler på Slottsskolan


 1. Jag uppträder trevligt och respektfullt mot de andra på skolan, barn som vuxen.
 2. Jag använder inte svordomar och andra förolämpande eller kränkande ord.
 3. Jag mobbar inte någon.
 4. Jag uppträder lugnt i klassrum, korridorer och andra gemensamma lokaler.
 5. Jag är rädd om skolans lokaler, möbler och material.
 6. Jag tar inte med farliga saker till skolan!
 7. Jag cyklar inte på skolgården under den tid som verksamhet pågår.
 8. Jag lämnar inte skolområdet utan att ha tillåtelse av en personal.
 9. Jag kastar inte snöboll eller andra saker inom skolans område.
 10. Jag går ut på rasterna.
 11. Jag använder inte min mobiltelefon under skoltid.
 12. Jag tar av mig ytterkläderna när jag är inomhus, gäller även keps.
 13. Jag kommer i tid till lektionerna.

Ordningsreglerna diskuterar du hemma sen skriver dina föräldrar under. Lämna sen delen ”överenskommelse” till klassläraren.

Om en elev bryter mot skolans ordningsregler se konsekventtrappan

Konsekvenstrappa - när ordningsreglerna inte följs

1. Tillsägelse.
Mentor eller annan skolpersonal informerar vårdnadshavare i anslutning till händelsen.

2. Vid upprepade regelbrott
Mentor kallar till möte med elev och vårdnadshavare. På mötet sker en genomgång om det som skett och de regler vi har.

Elevhälsoteamet (EHT) informeras.

3. Fortsatt upprepande regelbrott
Om ingen förbättring sker trots ovanstående insatser kallar rektor till elevomsorgsmöte (EOM).

Vid förstörelse av material är vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6