MENY
Eskilstuna kommun

Livskunskap/fadderskap

Skollagen slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Därför arbetar Slottsskolan med Livskunskap i alla årskurser.

Barn och ungdomar behöver lära sig att på ett konstruktivt sätt kunna hantera de svårigheter som de möter. Detta skapar ett behov av att starkare betona vårt samhälles värdegrund med nyckelord som respekt och tolerans. Det ställs idag också allt större krav på anpassning till snabba yttre förändringar. Man förväntas kunna samspela med sin omgivning för att kunna nå både egna och gemensamma mål. I såväl privat- som i arbetslivet är därför social och emotionell kompetens en stor tillgång för den enskilde individen.

Livskunskap bidrar på ett positivt sätt till varje individs möjlighet att lyckas i sin strävan efter framgång, i praktiskt taget alla sammanhang och i alla skeden.

Vi har fadderträffar enligt följande; åk 1/åk 4, åk 2/åk 5 och åk 3 träffar åk 6 på höstterminen, på vårterminen övergår åk 3 att bli faddrar till förskoleklasseleverna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slottsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6