MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator

Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden. Tillsammans med elev eller med elevens medgivande kan kuratorn i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen, t ex skolsköterskan eller någon av elevens lärare.

Anmälningsplikt
Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Vad gör kuratorn?
Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, exempelvis:

- skolsituationen
- mål och motivation
- kamratrelationer
- föräldrarelationer
- kärleksrelationer
- oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,
  koncentrationssvårigheter
- droger
- utanförskap och likabehandling
Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, dvs. hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.
Skolkuratorn arbetar på tre nivåer:

• Individnivå
- socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever
  och familjer
- krishantering

• Gruppnivå
- arbete med elever i grupper och klasser
- handledning och konsultation till skolpersonal
- krishantering
• Organisationsnivå

- organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen
- krishantering


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6