MENY
Eskilstuna kommun

Skolhälsovården

Välkommen till skolhälsovården!
Jag heter Louise Darenmalm och är skolsköterska på Slagstaskolan. 
Ni når mig bäst via mail på louise.darenmalm@eskilstuna.se eller på telefon 016-710 18 37


När barnen börjar förskoleklass tar skolhälsovården över efter barnavårdscentralen. Det innebär att vi främst arbetar med förebyggande hälsovård och enklare sjukvård. Skolhälsovården har som mål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
 Skolhälsovården är till för alla elever men är frivillig. Forskning visar sedan länge att om man mår bra så har man bättre förutsättningar att ta till sig ny kunskap.

När dörren till mitt rum står öppen är du välkommen på öppen mottagning. Det kan gälla enklare sjukvård, hälsoupplysning, samtal, frågor mm. Det går även att boka en tid med mig via telefon eller e-post. Mina kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Som skolsköterska har jag tystnadsplikt och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen. Tillsammans med skolläkaren är jag ansvarig för den medicinska delen av Elevhälsans arbete. Skolläkare heter Liana Manaila dit jag förmedlar kontakt vid behov.

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas minst tre hälsobesök hos skolsköterska. Hälsobesöket omfattas av en allmän hälsokontroll med eventuell uppföljning.

I Förskoleklass erbjuder jag ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare, då kontrollerar vi längd, vikt, syn, hörsel, rygg och motorik. Diskuterar barnets hälsa och trivsel.

 

I årkurs 2 bedömer vi åter tillväxten och kontroll av synen. Vi har ett mindre samtal kring skola, kamrater, trivsel, kost och fysisk aktivitet.
I årskurs 4 bedömer jag längd, vikt, syn och rygg. Därefter har vi ett hälsosamtal som baserar sig på de frågeformulär som vi ber elev och vårdnadshavare att fylla i. Avvikelser följs alltid upp med vårdnadshavare.

Länkar:

Brislänk till annan webbplats

Apoteketlänk till annan webbplats

Vaccinationer erbjuds enligt ett rikstäckande vaccinationsprogram.
Åk 2 (barn födda efter 2002) erbjuds vaccination mot mässling/påssjuka/rödahund.
Åk 5 flickor erbjuds vaccination mot HPV (virus som kan leda till livmoderhalscancer) 2 vaccinationer under ett år.
Inför vaccinationen ges information till elev och dess vårdnadshavare och det krävs ett skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför vaccination.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Slagstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6