MENY
Eskilstuna kommun

Gemensam policy för ledighet

Eskilstuna kommuns grundskolor har enats om en gemensam policy för elevers ledighet.

Exempelbild

Eskilstuna kommuns grundskolor har enats om en gemensam policy som innebär att man som huvudregel inte beviljar ledigt annat än kortare perioder för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Rektor fattar beslut om sådana ledigheter. Semesterresor räknas inte som synnerliga skäl.

Skolan godkänner som huvudregel ingen ledighet under tidsperioder när eleven har inplanerade nationella prov. Ledighet för semester hänvisas till lov och lediga dagar eftersom vi vill använda alla undervisningsdagar till att jobba för våra elevers måluppfyllelse.

Ledighetsansökan lämnas till skolan senast två veckor före den planerade ledigheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skogstorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9