MENY
Eskilstuna kommun

Iveta Lundin

Legitimerad lärare 1-6 Klasslärare för år 1-3, musiklärare år 1-5

Att bevara ett bra arbetsklimat och positiv samvaro i gruppen/klassen är en av de viktigaste delarna i min undervisning.
När det är dags att ta emot år 1 startar jag upp ett speciellt arbetssätt- ASL (att skriva sig till läsning med hjälp av dator). Det innebär att eleven dagligen skapar texter vid dator tillsammans med en skrivarkompis och utvecklar sin läsförmåga genom att skriva. Här öppnas det möjlighet till meningsfull kommunikation, samspel, språkutveckling och användandet av olika arbetsformer.
För att uppmärksamma eleverna på olika slags texter använder jag genrepedagogik i min undervisning.  Eleverna inspireras till att använda sin fantasi, planera sin text genom att använda olika format och ordval som leder till lustbetonat och meningsfullt skrivande.
Parallellt med skrivandet lägger jag stort fokus på elevernas läsförståelseförmåga som är själva poängen med att läsa. Eleverna tränar på att förutsäga, ställa frågor, sammanfatta och reflektera över texter/böcker dagligen. Vid diskussioner runt handling och karaktärer (boksamtal) utvecklar elever sitt ordförråd som i sin tur leder till ökad läsförståelse.
Att kunna undervisa i musik upp till år 5 ger mig ytterligare en möjlighet att möta alla elever på låg-och mellanstadiet och stärka deras gemenskap och samhörighetskänsla. Genom att varva sång, instrumentspel, dans, drama och eget skapande får alla elever utrymme för lärande, leklust och spontanitet.

iveta.lundin@eskilstuna.se073 940 84 48

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9