MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator Skiftingehus

Skolkurator
Kommunikation, bemötande och relationer.
Helhetssyn och sammanhang.
Förändring och utveckling.
Samordning, överblick och samverkan.

Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta direktkontakt med mig för att boka tid. Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.

Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att jag inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om dina personliga förhållanden. Tillsammans med dig eller med ditt medgivande kan jag i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen, t ex skolsköterskan eller någon av dina lärare.

Med mig kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, t ex.

-skolsituationen, mål och motivation
-kamratrelationer
-föräldrarelationer
-kärleksrelationer
-oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,  koncentrationssvårigheter
-droger
-utanförskap och likabehandling 

Anmälningsplikt
Jag har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Skolkuratorn arbetar på tre nivåer
Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, d v s hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Individnivå
-socialt stöd- och behandlingssamtal med enskilda elever och familjer
-krishantering

Gruppnivå
-arbete med elever i grupper och klasser
-handledning och konsultation till skolpersonal
-krishantering

Organisationsnivå
-organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, samarbete med andra myndigheter, deltagande i undervisningen
-krishantering

Arbetstider
 
 
måndag - fredag
kl.08.00 - 16.30

Alla elever och föräldrar kan kontakta mig på telefon eller via mail vid behov. 

016 - 710 48 30

janet.smith@eskilstuna.se
claudia.muraszombathi@eskilstuna.se

            

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus

Kommunal grundskola årskurs F-9