MENY
Eskilstuna kommun

Betygsresultat årskurs 6


Betygsresultat vårterminer 2015-2019

Terminsbetyg sätts varje termin från och med hösten i årskurs 6 i grundskolan.

Resultaten som presenteras nedan baserar sig på kommunens egen statistik samt statistik från skolverkets databas Siris. Vilka resultat som beräknats/hämtats från vilken källa framgår under respektive tabell.

Andel elever som nått lägst betyget E i alla ämnen de haft undervisning i

Avser elever med godkända betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning / Antal elever totalt. Elever med 0 i meritvärde ingår.

Genomsnittligt meritvärde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA

Anna Östling
Anna Östling

Rektor

Karin Nordin
Karin Nordin

Biträdande rektor