MENY
Eskilstuna kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.
Likabehandlingsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hällby skola

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eskilstuna Kommun

Hällby skola

631 86 ESKILSTUNA

Anna Östling
Anna Östling

Rektor

Karin Nordin
Karin Nordin

Biträdande rektor