MENY
Eskilstuna kommun

Specialpedagoger

Alla barn kan under kortare perioder ha svårt att klara studier eller skolans miljö. En del barn har mer långvarigt behov av extra stöd. En nedsatt hörsel, koncentrationssvårigheter, svårigheter med språket eller allergier är exempel på sådant som under lång tid kan påverka barnets situation i skolan.

En grundläggande idé i vårt arbete med elever i behov av stöd är att ett nära samarbete skall ske mellan klass/ämneslärare och speciallärare. Individualisering/anpassning skall ske under elevens hela skoldag och inte enbart på tid hos speciallärare eller andra stödfunktioner.

På Gökstensskolan ges möjlighet att utöver ordinarie undervisning få specifik läs- och skrivträning hos speciallärare. Här finns också en studiestödsverksamhet för elever i årskurs 7-9. Stöd ges också av våra speciallärare i matematik

Speciallärararbetslaget  016-710 72 68   

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökstensskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9