MENY
Eskilstuna kommun

Skolsköterska

Skolsköterska på Fröslundaskolan är Lisa Säfström. Telefon 016-710 59 62.

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande - ej med akut sjukvård. Vi följer skolhälsovårdens program med vaccinering och hälsosamtal. 

Skolsköterskans arbetsuppgifter
Målsättningen enligt Socialstyrelsens författning är att följa elevernas utveckling, stödja eleverna i att bevara och förbättra sin själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor och att tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka skolhälsovård. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande.
Skolsköterskan ska:

- Erbjuda och utföra hälsokontroller.
- Erbjuda skolrelaterade undersökningar och provtagningar
- Via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna val.
- Via hälsoupplysning öka elevernas kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och friskfaktorer samt hur de påverkar hälsan.
- Erbjuda och utföra vaccinationer enligt fastställt nationellt program
- Verka för att smittskyddslag och lokala riktlinjer följs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fröslundaskolan åk F-3
Öppettider

Måndag - Fredag 6.30 - 18.00

Skjulstaskolan åk 4-6

Fröslundaskolans elever i åk 4-6 går på Skjulstaskolan

Öppettider

7.30-16.30

Besöksadress

Skjulstagatan 3B

Postadress

632 29 Eskilstuna