MENY
Eskilstuna kommun

Studie- och yrkesvägledning

På Fristadsskolan vill vi att elevernas valkompetens ska öka och det arbetar vi med genom att ge eleverna kunskaper kring alternativ och möjligheter. De ska kunna lita till sina egna förmågor att göra välgrundade val inför framtiden. Eleverna ska ha bred kännedom om olika utbildningsvägar och framtida yrkesval samt se sig själva som ansvarstagande samhällsmedborgare.

Jobbcirkus

Alla elever i år 7 samt år 9 besöker tillsammans med lärare/mentorer och studievägledare Jobbcirkus i Eskilstuna. Jobbcirkus är en permanent utställning som har till syfte att informera eleverna om att de ska känna delaktighet i vårt demokratiska samhälle och förstå vikten av sina egna styrkor och förmågor, vilka kan bidra till samhällets utveckling. De ska vidare förstå vikten av att studier i grundskolan ger möjlighet att välja gymnasieprogram. Förstå vikten av att vidareutbildning ger en fördel på arbetsmarknaden. De ska också få en inblick i mängden av utbildningar och yrkeskategorier som behövs i ett välfungerande demokratiskt samhälle. Just i Eskilstuna kommun anser vi att det är av vikt att förklara för eleverna om den typen av företag vi har här, exempelvis mängden industriföretag.

PRAO

Sedan skollagen om prao kom har vi i Eskilstuna kommun 5 dagars prao i år 8 på vårterminen och 5 dagars prao i år 9 på höstterminen. Prao är obligatoriskt och elever kan ordna en plats på egen hand som skolan sedan godkänner. Alternativt välja bland de platser kommunens praosamordnare tagit fram.

Att delta i prao leder till en ökad självuppfattning hos eleven om vad han eller hon klarar och ”vuxenblivandet” får träning. Kontakter med vuxenvärlden, lunchätande på olika sätt, raster, krav som tillhör arbetet, tidspassning och ansvarstagande är något av de moment som eleverna tränas i. Inlärda kunskaper från skolan tas tillvara och förståelse skapas för varför det är bra med utbildning. Praon är en del av de aktiviteter som leder till ökad valkompetens och kan leda till att eleverna tillför erfarenheter och reflektioner som är till nytta i deras framtida gymnasie- och yrkesval.

Enskilda samtal

Man skiljer mellan vägledning i vid bemärkelse och vägledning i snäv bemärkelse. Den snäva vägledningen är mer individanpassad och utgörs oftast av enskilda samtal alternativt gruppvägledning. På Fristadsskolan erbjuds alla elever individuella samtal. Elever i år 8 och 9 blir kallade till samtal. Niorna under höstterminen och fram till februari när det preliminära valet ska vara klart. Åttorna kallas under mars-maj och syftet med deras samtal är att höja deras studiemotivation, öka kunskapen kring de nationella gymnasieprogrammen och vad som passar dem samt informera om vad som krävs (meritvärde) samt ingjuta hopp.

Den vida vägledningen består av ett antal lektions- och informationstillfällen i helklass. Alla våra årskurser får besök av studie- och yrkesvägledaren vid flera tillfällen som kan handla om egenskaper, motivation, gymnasieinformation osv. Alla pedagoger lyfter dessutom fakta kring yrken kopplade till deras specifika ämnen.


Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Fristadsskolans studie- och yrkesvägledare heter Charlotte Hellström.

Charlotte Hellström
072-971 25 80
charlotte.hellstrom@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fristadsskolan

Kommunal grundskola årskurs 7-9

Postadress

Postadress:

Eskilstuna Kommun

Fristadsskolan

631 86 Eskilstuna

Charlotte Hellström
Studie- och yrkesvägledare