MENY
Eskilstuna kommun

Lärmål i IT

Vi har lärmål inom IT, som är skapade utifrån kursplanen (Lgr11).

När eleven slutar 3:an ska han/hon kunna:

 • Ordbehandling – skapa ett dokument, lägga in bilder, text, rubriker (sv)
 • Filhantering – spara och hitta sina dokument (sv)
 • E-post – skriva, skicka och ta emot e-post, bifoga dokument.
 • Fotografera med digitalkamera och överföra bilder till dator (bild).
 • Söka information på webbsidor för barn (sv, so)
 • Läsa om aktuella samhällsfrågor på några webbsidor (so)sidor
 • Källkritik;Förstå hHur texters avsändare påverkar innehållet (sv)
 • Förstå hur man kan värdera och bearbeta funnen information (so)

När eleven slutar 6:an ska han/hon kunna:

 • Söka några fakta på webben (sv)
 • Söka några enkla fakta på webben på engelska (eng)
 • Sovra bland fakta på webben
 • Sovra bland enkla fakta på webben på engelska (eng)
 • Läsa och förstå webbsidor som kombinerar ord, bild och ljud (sv)
 • Förstå hur reklam och opinionsbildning på nätet kan gå till (sh)
 • Hitta avsändaren på några olika webbsidor och fundera kring hur det kan påverka budskapet (sh)
 • Jämföra några källor och pröva deras tillförlitlighet (sv)
 • E-post – skriva, skicka och ta emot e-post, bifoga dokument.
 • Ha fördjupade kunskaper i att använda ordbehandling, t.ex. rättstavning, bilders placering och dolda tecken, e-post,  (sv)
 • Filhantering med mappar (sv).
 • Grunderna i PowerPoint (enkelt bildspel), samt använda det som stöd för en presentation (sv).
 • Grunderna i copyright och fildelning (sh)
 • Grunderna i digital bildredigering
 • Filma med digital filmkamera och kunna utföra enkel redigering (bild)
 • Redigera pch skapa ljud och musik på datorn (mu)

Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få utbildning i säkerhet på nätet, speciellt med inriktning mot e-post, MSN Messenger, blogg, YouTube, Bilddagboken och Facebook.

Alla elever i skolår 4-6, ska årligen delta i diskussioner om etik på nätet, god kamrat.

Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få utbildning i källkritik, t.ex. hur Wikipedia fungerar, samt skillnad mellan expertgranskat media och andra.

Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få publicera något för webben, t.ex. för hemsidan eller skoltidningen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edvardslundsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Öppettider

06.00-18.00