MENY
Eskilstuna kommun

Biblioteksråd

Arbetsbeskrivning
För biblioteksrådsrepresentanter på Djurgårdsskolan

  • Som biblioteksrådsrepresentant sitter du i rådet ett läsår, hösttermin och vårtermin. Du är en ambassadör för biblioteket.
  • Biblioteksrådet är upprättat för att säkerställa bibliotekets demokratiska uppdrag, samt skolans uppdrag (i enlighet med Lgr 11) att införliva elevinflytande i hela skolverksamheten.
  • Du deltar på möten och utbildningar för biblioteksrådsrepresentanter
  • Du informerar din klass om biblioteksrådets arbete och vad som händer på biblioteket; aktiviteter, tävlingar osv.
  • Du framför dina klasskamraters önskemål angående bibliotekets utformning, aktiviteter samt inköp av ny litteratur.
  • Du framför dina klasskamraters frågor och förslag på biblioteksråden.
  • Du försöker sprida läslust genom att tipsa om intressanta böcker.
  • Du får utbildning i hur man söker information och hittar i biblioteket.
  • Du hjälper elever, om de har behov av det, att söka och hitta i biblioteket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.