MENY
Eskilstuna kommun

Målsättning

Hajens mål


  • Hajens elever kan leka och fungera i grupp.
  • Hajens elever rör sig allsidigt i olika miljöer.
  • Hajens elever kan samtala, och ställa frågor samt framföra sina egna tankar.


Vi arbetar efter Läroplanen Lgr11 och skolans värdegrund.

”Genom rika möjligeter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga:”

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”

”I skolarbetet ska det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas”.

I läroplanen finns fritidshemmens uppdrag beskrivna och dessa är bland annat:

Fritids ska vara ett komplement till skolan och även erbjuda eleverna rekreation och vila för välbefinnande.

Röra sig allsidigt i olika miljöer.

Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och lärande.

Fritids ska erbjuda barnen en meningsfull fritid.

Vi ska främja delaktighet och inflytande.

Ord och begrepp som uttrycker behov, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.