MENY
Eskilstuna kommun

Skapande

 
Genom att använda skapande i verksamheten så erhålls en variation i lärande och kunskap. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och förmedla upplevelser, tankar, fantasier och erfarenheter. Detta gör vi genom att erbjuda olika material och tekniker. Själva skapandet ska naturligtvis integreras tillsammans med övriga ämnen.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.
De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer
och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik,
dans, musicerande och skapande i bild, text
och form ska vara inslag i skolans verksamhet"
(Lgr 11)

Skapande 1
Skapande
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6