MENY
Eskilstuna kommun

Lekens betydelse

Leken har en stor betydelse i förskoleklassen. Både den fria och den mer styrda leken bidrar till ett lustfyllt lärande samt ett sätt att bearbeta intryck och upplevelser. Genom leken lär vi oss det sociala samspelet, kommunikation, ansvar, samarbete, motorik, problemlösning, regler och normer mm.
Våra lekmiljöer finns överallt i vårt närområde och vi ser till att det finns inspirerande material både inne och ute.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6