MENY
Eskilstuna kommun

Förskoleklass Björken

 

Björken hälsar våren välkommen med dessa skapande vårbilder:

                     

Förskoleklassen ska se till att det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i elevernas livslånga lärande. Förskoleklassen omfattas av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11).

En förutsättning för positiv inlärning och utveckling är att alla barnen känner trygghet, glädje, delaktighet och får arbetsro. Elevernas lust och aktiva lärande ska tas tillvara och tydliga regler och rutiner bidrar till en respektfull miljö. Viktigt för oss är också en bra kommunikation och god samverkan med föräldrar.

I Björkens förskoleklass är vi 22 elever och vi som arbetar i förskoleklassen är Zakia Gholam Muhayuddin och Lisa Sundqvist.

 
 
 
Våra rutinerTema Vår skolaLekens betydelse
Normer och värdenIdrott och hälsaMusik/Drama
Naturorienterande ämnenBild/SkapandeMatematik
Svenska/SpråkutvecklingDemokrativeckan 


 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Björktorpsskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6