MENY
Eskilstuna kommun

Arbetslag 1-3

I arbetslag 1-3 arbetar vi i tre klasser: 1A, 2A och 3A.

Det finns SvA-lärare och språkstöd knutna till dessa klasser. De kan ge flerspråkiga elever hjälp på sitt modersmål.

Mentorer/lärare:

Lotta Wansulin, mentor 1A

Rafael Kristing, lärare 1A

Sara Jonsson, mentor 2A

Shatha Abbas Fleih, mentor 3A

Linn Nejman, förstärkningspedagog

Sally Yalda, förstärkningspedagog

Linda Nyberg, förstärkningspedagog

Anne Kuivaniemi, förstärkningspedagog

Hataw Yousif Gorgees, förstärkningspedagog

Marita Johansson, lärare i svenska som andraspråk

Arbetssätt
I vårt arbetslag tycker vi att det är självklart att barnen ska känna trygghet och få arbetsro under hela skoldagen. Därför anser vi att det är viktigt med ordning och vi ställer krav på att eleverna arbetar efter sin egen förmåga. Vi eftersträvar ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Våra ledord är trivsel, trygghet, kunskap och kreativitet.

Musik
I musik har årskurs 2 fiolundervisning med lärare från Musikskolan. Samarbetet bidrar till att eleverna får möjlighet att vara med i olika musikaliska sammanhang bl.a. under Eskilstunas musikvecka och konserter.

Rörelse
Vi har, förutom idrott, två schemalagda pass rörelse varje vecka, då tar vi t ex en promenad, har ett Röris-pass eller gör aktiviteter som barnen föreslår.
Vi väver också in rörelsepauser, så kallade brainbreaks, i klassrummet under skoldagen.
Fysisk aktivitet gynnar inlärningen och dessutom är det roligt! 

Språkutvecklande arbete
Vi arbetar medvetet med att stärka språket hos våra elever. Vi vill att de ska lära tillsammans med varandra och av varandra. Vårt arbetssätt präglas av kommunikation och vi jobbar mycket tillsammans för att eleverna ska få en gemensam referensram.
Vi utgår gärna ifrån bilder, sagor, berättelser och filmer.

Digital kompetens

Vi vill erbjuda våra elever olika verktyg för inlärning. Att ha digital kompetens och kunna använda digitala verktyg är en självklar del i detta. Våra elever har tillgång till datorer och iPads som bl a används till att arbeta med de digitala läromedlen Bingel och Skolplus.
Ordbehandlingsprogrammet Word används för att skriva olika typer av texter och eleverna får även lära sig använda talsyntes, som är ett bra stöd för många. Möjlighet finns också att lyssna på inlästa böcker från inläsningstjänst.
Naturligtvis arbetar vi även med vanliga böcker och läromedel som är en viktig resurs för ett varierat och allsidigt lärande.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eddavägen 25

633 53 Eskilstuna