MENY
Eskilstuna kommun

Skolkurator

Kontakt med skolkuratorn
Du är som elev på skolan välkommen att ta kontakt med mig för att boka tid. Du kan komma förbi mitt rum, ringa, sms:a eller mejla. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.

Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att jag inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om dina personliga förhållanden. Tillsammans med dig eller med ditt medgivande kan jag i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen,  till exempel skolsköterskan eller någon av dina lärare.

Med mig kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du funderar över, till exempel

-skolsituationen, mål och motivation
-kamratrelationer
-föräldrarelationer
-kärleksrelationer
-oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter,  koncentrationssvårigheter
-droger
-utanförskap och likabehandling 

Anmälningsplikt
Jag har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när det gäller barn och ungdomar som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Välkommen!

Jessica Pettersson

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärstaskolan

Kommunal grundskola årskurs F-6

Postadress

Eddavägen 25

633 53 Eskilstuna