MENY
Eskilstuna kommun

Föräldrasamverkan

Skolråd

Skolråd, riktlinjer
Föräldrar inbjuds till att tillföra egna kunskaper och erfarenheter som främjar skolans utveckling. Tillsammans arbetar vi framåt med olika uppgifter, ser olika möjligheter, arbetar i större sammanhang och strävar efter att få till stånd en verksamhet där alla tar sitt ansvar, personal, föräldrar och barn.

Därför ska skolrådet sträva efter att bestå av föräldrarepresentanter ifrån samtliga klasser, samt personalrepresentanter ifrån förskoleklasser, klasser för lägre och högre åldrar samt fritidshemsrepresentanter. Skolrådsmöten kan vara slutna eller öppna för alla föräldrar.

Vid första föräldramötet på hösten väljs ev. nya representanter. Ansvarig för detta är klassens enhetsrepresentant. Klassens skolrådsrepresentant eller klasslärare informerar om rådets funktion. Rektor är självskriven ordförande, men kan överlämna ordförandeskapet till annan representant i skolrådet. Skolrådsrepresentanter har till huvuduppgift att tillvarata alla barns intressen i skolan.


Intresseområden att gemensamt arbeta för:

  • Likabehandling
  • Miljö, -inre och yttre
  • IT i skolan
  • Hälsa -mat, idrott, droger
  • IT i skolan
  • Föräldrars roll i skolan/föräldrainflytande
  • Skolans profil
  • Övriga frågor av annan karaktär

Föräldrar kan ta kontakt med skolrådsrepresentanter eller skolan för allmänna frågor, som har anknytning till de olika områdena. Frågor av enskild karaktär hänvisas till berörd klasslärare eller skolledning. Det är viktigt att varje fråga ges rimlig tid, med målet att samtliga frågor beaktas. Dagordning samt minnesanteckningar ska finnas tillgängliga för samtliga föräldrar. Tid för samtliga skolrådsmöten under terminen meddelas i slutet på föregående termin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla skola

Kommunal grundskola årskurs F-6