MENY
Eskilstuna kommun

Speciallärare

Alla barn är olika och behöver olika lång tid för att lära.

Vi strävar efter att tidigt både upptäcka elevernas starka sidor och stötta i svårigheter, vilket är viktigt för både utvecklingen och självförtroendet.

Vi följer elevernas utveckling b.la. med hjälp av återkommande kartläggning. Ett nära samarbete mellan skola-hem är för oss en mycket viktig angelägenhet, både i utformandet av individuella utvecklingsplaner/åtgärdsprogram samt i det dagliga arbetet med barnen.

En tidig insats i skolan är viktig för elevens utveckling och självförtroende.
Redan under hösten i förskoleklassen tittar vi närmare på hur långt de kommit i sin språkliga medvetenhet. Den är grunden för kommande läs- och skrivutveckling. Språket är vårt viktigaste redskap för kunskapsinhämtande, tankar och kommunikation med andra.

En positiv inställning till vårt arbete är en viktig förutsättning för ett gott resultat.

Viktig länk för information angående läs och skrivsvårigheter:
FMLSlänk till annan webbplats Funktionshindrade med läs och skrivsvårigheter)

91272

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla skola

Kommunal grundskola årskurs F-6