MENY
Eskilstuna kommun

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud finns i åk 7-9 och dessa deltar i skolans skyddsronder. De deltar även varje år i utbildningsdagar som anordnas av högstadieskolorna i turordning.

Elevskyddsombud

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Alla elever som går i skolan har rätt till bra arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagens är skolan en arbetsplats. Därför gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler alla personalkategorier samt alla elever från och med årskurs 0 (förskole -klass).

Sedan 1990 omfattas alla elever redan från förskoleklass, totalt cirka 1,5 miljoner elever, av Arbetsmiljölagen. I arbetsmiljö-lagen står det bl a att arbetslokalen skall vara utformad och inredd så att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt och att arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Vad är ett elevskyddsombud? 

Att vara elevskyddsombud innebär att du för elevernas talan när det gäller arbetsmiljöfrågor. Enligt lag så ska det finnas två elevskyddsombud per årskurs i varje 7-9 skola, men det är bara bra om det är fler. Elevskyddsombuden ska väljas av elever. Elevskyddsombud har rätt att få ledigt för den tid som behövs för uppdraget. Man har rätt till utbildning om arbetsmiljöarbete och man har rätt att ta del av information om till exempel ombyggnation och ändrade arbetsformer.

Arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö: det är allt som du kan se och ta på, som till exempel stolar, bord, matsal, slöjd, belysning, värme och väldigt mycket mer.
Psykosocial arbetsmiljö: det är saker som är väldigt abstrakta och som inte går att ta på, exempel på det kan vara mobbning, stress och buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9