MENY
Eskilstuna kommun

Elevinflytande

Vi arbetar ständigt med att öka elevinflytandet. Detta är ett prioriterat mål i vår lokala verksamhetsplan. En mycket viktig del av elevinflytandet är den demokratiska process som finns i den dagliga verksamheten där eleverna ges möjlighet att påverka sitt eget lärande. Vi har även elevråd, klassråd, elevskyddsombud och skolprao.

Elevråd
På Årbyskolan finns 3 elevråd; år 1-3, år 4-6 och åk 7-9. En skolledare deltar i varje elevråd. Elevråden består av två representanter från varje klass och de är en länk mellan klassråd och elevråd.
Elevråden har sammanträden en gång per månad.
7-9 elevrådet har styrelsemöten mellan ordinarie elevråd.

På skolan finns också ett miljöråd, elevskyddsombud och matråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9