MENY
Eskilstuna kommun

Specialläraruppdraget

Speciallärarnas uppdrag på Årbyskolan gäller både arbete med de elever som har särskilda behov, stöd till kollegor samt att hålla sig ajour med ny kunskap.

 Arbete med elever
· Vi undervisar elever som av någon anledning bör undervisas utifrån specifik kompetens.
· Våra specifika kunskaper ska användas för att utveckla och stödja kollegor i deras arbete.
· Våra kunskaper ska möjliggöra skolutveckling i specialpedagogiska frågor.

Skol-och kollegautveckling.
· Vi ska finnas tillgängliga och med vårt kunnande stödja och uppmuntra våra kollegors intresse för specialpedagogiska frågor.
· Vi ska föra fortlöpande pedagogiska diskussioner med lärarna i våra arbetslag gällande förhållningssätt till lärande ur ett tydligt specialpedagogiskt perspektiv. Specialläraren bör ibland följa eleven i klassrumssituationen och utifrån detta föra diskussioner kring pedagogiska frågor för att förstärka det positiva som, ur elevens synpunkt, gagnar elevens förmåga till inlärning och utveckling.
· Vi ser kollegahandledning som en möjlig väg att finna tid till att utvecklas tillsammans med våra kollegor. Metoden är utprovad och samtliga lärare i speciallärargruppen har deltagit i och fått kunskap om hur metoden fungerar.
· Vi delger varandra kompetens och erfarenhet så att övergången mellan åldersstadierna blir så smidig och smärtfri som möjligt för våra elever.

 Kompetensutveckling
· Vi ska, för att kunna genomföra och utveckla vårt uppdrag, ständigt vara uppdaterade i specialpedagogiska frågor och forskningsrön inom området.
· Vi ska dela med oss av vår personliga kompetensutveckling till samtliga i speciallärargruppen. Detta gör vi på våra träffar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Årbyskolan

Kommunal grundskola årskurs F-9