MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016

Sammanfattning

På Vreta förskola har måluppfyllelsen varit hög. Vi har under 2015/2016 valt att fokusera vårt arbete kring likabehandlingsplanen, både att implementera den för all personal men även barn och vårdnadshavare. Vi ska arbeta vidare med att skapa kontinuerliga tillfällen för personal att reflektera kring värdegrundsarbetet.

Arbetet med litteratur har genomsyrat förskolans alla mål och det har varit ett mål som engagerad både personal och barn. I och med att vi tillfört normkritisk litteratur har detta gett barnen möjligheter att reflektera kring normer och värden.

Utöver våra mål i LVP har förskolan arbetat med ökad arbetsglädje och trivsel genom modiga idéer. Detta arbete har lett till många positiva reflektioner och diskussioner på förskolan.
Vi ser vikten av god kommunikation mellan personal, barn och vårdnadshavare och vi kommer fortsätta att arbeta med verktygen från modigt medarbetarskap.

Ett utvecklingsområde som vi kommer att arbeta vidare med är att synliggöra barns lärande och pedagogiska miljöer.
Personalen behöver reflektera över vad en stimulerande lärmiljö är.

Läs hela verksamhetsrapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vreta förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00