MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhet

"Vi ser barnet som en aktiv individ som tillsammans med oss ska utforska och upptäcka, som dag för dag ska försöka förstå något, finna mening och ett stycke liv" (Rinaldi, 2001)

Vi på Tussilago arbetar utifrån att barn kan. Vi ser barnen som kompetent som är fullt av förmågor och aktivt tar del i sin egen utveckling.
Vi vill ge barnen en trygg, social miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.


Barnen lär sig i omsorgssituationer och vi vill uppmuntra till ett lärande mitt i omsorgen. Vi tar till vara alla situationer i vardagen för att stödja barnen i deras lärande.
"Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98/16)


Vi använder digital teknik som ett pedagogiskt verktyg med barns kreativitet och uttryck i fokus. Den finns med som ett komplement att använda i olika situationer.

 

Digitala verktyg
Bockarna bruse

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vreta förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00