MENY
Eskilstuna kommun

Tornet

På hemvisten Tornet går barn som är mellan 1- 4 år. Vi arbetar kontinuerligt med att förändra vår miljö tillsammans med barnen. Förändringen av miljön utgår från barnens ålder, intresse, styrdokument och lokala mål. Vi vill att miljön ska stimulera alla barnens utveckling och locka till samspel. Materialet ska vara tillgängligt för barnen så att de själva kan välja om de exempelvis vill dega, bygga med klossar eller pussla.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.”

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön”.  
                                                                                    (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10) 

Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper utifrån ålder och intresse. Läroplanen styr vårt dagliga arbete. Fokus ligger på olika delar under året som exempelvis värdegrund, språkutveckling, matematik, IT, naturvetenskap och teknik samt genus. Vi tycker det är viktigt att vara ute varje dag och besöker ofta vår skog. 

 På Tornet har både barn och vuxna roligt tillsammans! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tunavallens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30