MENY
Eskilstuna kommun

Målet

På Målet har vi cirka 49 barn som är 3-5 år. Under en viss del av dagen är barnen indelade i två grupper och vi turas om att vara ute och inne. Vi delar sedan in barnen i mindre grupper för olika aktiviteter för att barnen ska få synas och komma till tals.

Pedagogisk verksamhet

Vår verksamhet utgår från läroplanen och vi tillvaratar barnens intressen och erfarenheter. Vi arbetar med olika aktiviteter, teman samt längre och kortare projekt. Vi vill att barnen på ett lustfyllt och spännande sätt ska ha möjlighet att undersöka och utforska. Vi pedagoger är medforskare till barnen och vi lär oss tillsammans. I den ”fria leken” tränar barnen allt från samspel, kommunikation till konflikthantering. Verksamheten ska även ge barnen möjlighet till vila och återhämtning. Vi arbetar dessutom med digitala verktyg såsom dator och lärplatta.

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samspela och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”(Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tunavallens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30