MENY
Eskilstuna kommun

Bollen

På Bollen finns barn i åldrarna 1- 4 år. 

Vi erbjuder en miljö som vi vill ska stimulera barnens utveckling. Vi arbetar med att barnen själva ska kunna ha inflytande över sin dag på bollen.

I vår Läroplan (Lpfö-98/10) kan man läsa Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet”  

Utifrån detta har vi arbetat fram en miljö som erbjuder barnen olika stationer där de kan använda olika saker och dela upp sig efter eget intresse. Barnens miljö är uppbyggd så att den lockar barnen till samspel med varandra. Materialet finns i deras egen höjd. Detta för att de själva ska kunna välja om de till exempel vill bygga med klossar, rita eller läsa.  

Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper och erbjuder aktiviteter både ute och inne. Detta för att barnen ska få tid att utforska i sin egen takt med stöd av oss pedagoger. Vi vill att barnen själva ska kunna känna sig delaktiga och att vi utmanar barnen till att bli nyfikna och till att utforska själva.

Vi vill att både barn och alla vuxna ska ha roligt tillsammans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tunavallens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30