MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016

Sammanfattning

Tegelvikens förskola har haft till stor del hög måluppfyllelse under verksamhetsåret 2015/2016.

Åtagandet kring lässatsningen är det mål som har engagerat och inspirerat personalen mest. Utifrån det har de arbetat med litteratur kopplat till estetiska uttrycksformer och teman, utifrån barnens intressen. Arbetet med litteratur har genomsyrat förskolans alla mål och bland annat bidragit till att synliggöra normer och värden både för barn och vuxna. Det har den normkritiska litteratur som köpts in till samtliga avdelningar bidragit till. Den centrala satsningen på HBTQ-utbildning har varit en bra grund att utgå i från och har startat givande diskussioner i personalgruppen.

Likabehandlingsarbetet har varit ett prioriterat område och mycket tid har lagts ned på att skapa en ny likabehandlingsplan på förskolan. Arbetet har främst handlat om att skapa förståelse för likabehandlingsplanens innehåll och begrepp, för att kunna koppla det till den egna verksamheten.

En framgångsfaktor för verksamheten på förskolan har varit att man arbetat med barnen i mindre grupper under del av dagen, utifrån olika teman och fokusområden.

Vi kommer att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och våra lärmiljöer.


Läs hela rapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tegelvikens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.00