MENY
Eskilstuna kommun

Pedagogisk Idè

 - Där intryck blir till uttryck, är vår slogan.

Barnen behöver få ett rikt utbud av intryck och uppleva med
många av sina sinnen för att själva kunna uttrycka sig och utveckla sin kreativa
förmåga. Alla ska få vara delaktiga och få utmaningar utifrån sin egen
utveckling och sina intressen. Detta innebär att pedagogerna utgår från var barnen
befinner sig och stöttar dem till nästa steg i utvecklingen.

Lärmiljön på förskolan ska vara inspirerande och tillgänglig
för alla barn. Miljön, material och aktiviteter grundar sig på barnens intressen och behov så att barnen kan känna att de har inflytande över sin dag på förskolan. Vi vill att våra
lärmiljöer ska locka till kommunikation, samspel och kreativitet. Barnen kan
tillsammans med kamrater eller pedagog utforska förskolans olika material och
miljöer. Vi tror på en undervisningsform där estetiska uttrycksformer, kreativitet
och glädje är i fokus. Barnen behöver få uppleva på flera sätt eftersom de har
olika sätt att ta in ny kunskap på

 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tallåsens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Kontakt