MENY
Eskilstuna kommun

Arbetsmetoder

Vi ser barnen som kompetenta och uppmuntrar deras nyfikenhet  att utforska och lära sig nya saker. Genom att erbjuda olika miljöer, upplevelser, intryck och aktiviteter under dagen ges barnen möjlighet att erövra nya kunskaper och färdigheter. Erfarenheter leder till nya kunskaper. Vi är närvarande i barnens vardag och kan då se och höra vad barnen intresserar sig för och planera verksamheten efter detta.

Temainriktat arbetssätt

För att lärandet ska bli lustfyllt och bilda en helhet för både barn och pedagoger arbetar vi temainriktat. De teman vi väljer fungerar som redskap för att jobba med läroplanens mål.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Lpfö-98/16. sid.5).

Entreprenöriellt lärande

Förskolan samarbetar med olika externa aktörer för att barnen ska få större inblick i och bli mer delaktiga i vårt samhälle. De intryck barnen får blir sedan till nya erfarenheter och leder till nya kunskaper. De vi samarbetar med just nu är:

Naturskolan, Ekeby ridskola, Konstmuseét, Lilla stadsmuseét.

Närmiljö blir lärmiljö

Vi använder oss av vår närmiljö för utforskande och lärande. När vi vistas i den skogs- och stadsmiljö som finns runt förskolan hittar vi nya saker att lära om.

Fortbildning

Alla pedagoger går just nu en utbildning i entreprenöriellt lärande.

 

 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Tallåsens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Kontakt