MENY
Eskilstuna kommun

Resultat och kvalitet förskolan

Så arbetar vi med kvalitet och uppföljning

Förskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen. 

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla förskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden sätter åtaganden och mål för förskolorna som finns i förvaltningen i en nämndövergripande verksamhetsplan. Varje förskola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur förskolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje förskoleområde och förskola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Verksamhetsrapport

Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan.
Du hittar varje förskolas verksamhetsrapport på förskolans hemsida under rubriken Resultat och kvalitet.

Enkäter

Varje år får barn och vårdnadshavare i förskolan fylla i en digital enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av förskolans arbete för att bli bättre. Enkätresultatet är en av de uppgifter som ligger till grund för verksamhetsrapporten.

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Syrenens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 17.30