MENY
Eskilstuna kommun

Gojan

På avdelning Gojan finns 20 st barn i åldrarna 1 - 5 år.

Pedagoger som jobbar på Gojan

 

Hur vi arbetar.

 I vår verksamhet är trygghet och trivsel det viktigaste. Det är grunden för att ge barnen förutsättningar för att leka och lära. Vårt mål är att alla barn och vårdnadshavare känner sig sedda och välkomnade till förskolan.

Vi pedagoger har som uppgift att vara goda förebilder. Vi ska finnas för varje barn och strävar efter att skapa en tillitsfull relation med dem. Vi bekräftar barnens starka sidor och stimulerar barnen till att upptäcka nya saker. Vår utmaning är att väcka barnens nyfikenhet och lusten till att lära under lekens olika former då barnens lärande sker i leken. Vi arbetar för att tillgodose varje barns behov och ser till att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Läroplanen är uppdelade i många olika arbetsområden och för att väva samman dessa arbetar vi i tema.

I dialogen med barnen kommer språket in. Genom att lyssna på barnens diskussioner kan vi utgå från deras intressen och kunnande. Det ger dem inflytande i verksamheten. I det tematiska arbetssättet utvecklas demokratiska värderingar samtidigt som det enskilda barnet lyfts. Detta sker genom att barnet blir lyssnat på av både vuxna och barn. Vi kan väva in både matematik, natur, teknik och estetiska ämnen i olika former i temat.

 


Tel: 016- 710 45 13

 Mobil: 070-089 36 85

Gojan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Syrenens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 17.30