MENY
Eskilstuna kommun

Föräldramöten

Vi har ett föräldramöte om året. På hösten inbjuder alla avdelningar sina föräldrar för att bland annat presentera läsårets verksamhetsplan. Här finns också utrymme för andra frågor som kan variera från avdelning till avdelning. Du är alltid välkommen som förälder att initiera någon fråga som du tycker behöver diskuteras, alltifrån praktiska till frågor om arbetssätt och arbetsmetoder.
Det är av stor vikt att så många som möjligt kommer för att vi tillsammans kan möjliggöra en förbättring och utveckling av verksamheten.

Föräldraenkäten

I februari ges föräldrarna en möjlighet att via en enkät tala om hur de upplever att vi lever upp till de mål som är satta för vår verksamhet.Det är för oss av stort värde att vi har en bra svarsfrekvens för att veta vad vi behöver åtgärda för att förbättra oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sundbyvägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Ann-Sofie Henningsson
Ann-Sofie Henningsson

Förskolechef