MENY
Eskilstuna kommun

Gullvivan

gullvivan

 

Skriv tabellbeskrivning här

Vi som arbetar på Gullvivan


Anita

Förskollärare

Sandra

Barnskötare

Lina El

Barnskötare


Telefonnummer till avdelningen: 070-1672257  
 
Avdelning Gullvivan är en småbarnsavdelning med barn mellan 1 och 3 år Antalet barn skiftar över året.

Utöver Sundbyvägens mål och de nationella och lokala måldokumenten är verksamheten inriktad på att arbeta med såväl gruppen som helhet som det enskilda barnet samt i mindre grupper. Vi erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik verksamhet där också barnen ges inflytande över sin egen vardag. Språket är en viktig del i vårt vardagsarbete.

De aktiviteter som är inplanerade för barnen är följande:
· Sångsamling
· Rörelselekar
· Skapande aktiviteter.
· Lek i mindre grupper.
· Uteaktiviteter.
· Återkommande vardagssysselsättningar.
· Sagostunder.
Utöver dessa aktiviteter ges barnen stort utrymme att fritt leka och att utforska det lekmaterial som finns på avdelningen.

Inskolning

Vår verksamhet innehåller inskolningar av barn och föräldrar både under höst och vår. Detta innebär att vårt arbetssätt präglas av kontinuitet och fasta välplanerade rutiner. 
På Gullvivan har vi två veckors inskolning eller mer beroende på vilket behov det enskilda barnet har. Inskolningen är den tid då barnen tillsammans med föräldrar utforskar och lär känna den nya omgivningen.

gullvivan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sundbyvägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Ann-Sofie Henningsson
Ann-Sofie Henningsson

Förskolechef