MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan, kö och avgifter

Har du frågor om förskole-, förskoleklass- eller fritidshemsplats, e-tjänsten, barnomsorgskön, ditt barns placering, taxa, regler eller liknande?

Du kan börja med att läsa på den här sidan eller klicka dig vidare för att läsa svaren på vanliga frågor. Det går också bra att kontakta Eskilstuna direkt på telefon: 016- 710 10 00, e-post: info@eskilstuna.se

Ansökan

När du vill söka kommunal förskola eller fritidshem loggar du in på e-tjänstenlänk till annan webbplats för barnomsorg. 

För dig som redan har plats

Du loggar in i vår e-tjänst Förskoleknappen för att till exempel ändra ditt barns grundschema, meddela planerad ledighet och andra ärenden.

Förskoleplats

Alla barn mellan 1 och 5 år har rätt till plats i Eskilstunas förskolor.

För barn med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga gäller rätten till 15 timmars förskola i veckan. Från och med 1 januari 2018 finns möjlighet att ha ditt barn maximalt 25 timmar i veckan på förskolan.

Allmän förskola

Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år. Dessa timmar fördelas över skolans terminer så ditt barn kommer vara ledigt från förskolan på skolloven.

Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknads-åtgärd eller om du är arbetslös eller föräldraledig.

Garanti

Eskilstuna kommun har en garanti som innebär att alla ska bli erbjudna en plats i förskolan inom garantitiden. Platsgarantin räknas tidigast från det datum som infaller 4 månader innan plats önskas.

Särskilt stöd

Har ditt barn någon form av funktionshinder som kräver extra hjälp i förskolan? Ta kontakt med förskolechefen och diskutera hur stödet ska utformas.

Avgifter

Eskilstuna tillämpar maxtaxa, med undantaget att den familj där föräldrarna tjänar mindre än
13 000 kronor i månaden före skatt, inte betalar någon avgift. Alla inkomster som man betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som man inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. Den tas ut som en procentuell del av föräldrarnas avgiftsgrundande inkomst per månad i det hushåll som barnet tillhör.

Avgiften är högst 1 362 kronor för ett barn i förskoleverksamhet och 908 kronor för ett barn i skolbarnsomsorg. Från och med 1 januari 2018 höjs avgifterna till 1 382 kronor respektive 922 kronor.

Om inkomstuppgift ej lämnas beräknas avgift efter högsta inkomst fram till dess att inkomstuppgift lämnats.

Barnomsorgsavgiften betalas för 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Strigelns förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30