Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Kastanjen


På Kastanjen har vi fokus på att barnen ska vara trygga och ha möjlighet att leka, lära och utvecklas. Varje vecka reflekterar vi kring vårt arbetssätt samt vårt förhållningssätt till barn, lärande och kunskap. Vi strävar efter att vara närvarande i barnens upplevelser

Våra dagar på Kastanjen ser ut så här (Tiderna är ungefärliga)

8.00 Frukost 8.45 - 10.45 Utevistelse/Inneaktiviteter
9.45 Fruktpaus
10.50 Samling/Bokstund
11.15 Lunch
11.45 Sovvila, följt av inneaktiviteter
13.15 Fruktpaus
14.30 Mellanmål
15.00 Utevistelse/Inneaktiviteter

Vi har fasta aktiviteter under veckans dagar och det är för att skapa rutin för barnen. Vi som arbetar på Kastanjen känner att rutiner skapar trygghet och ger möjlighet att leva ut i lek och lärande. Våra fasta aktiviteter är: Mini-Röris, Måla/Konst/Pyssel, Lekpark, Skogen, Samling samt Tisdag- och Torsdagsboken

En vecka på Kastanjen ser just nu ut så här:

Måndag: Utelek på gården.
Vi använder kroppen, tränar grovmotorik och får frisk luft.
Vi samspelar och utforskar vår närmiljö.

 

Tisdag: Utelek på gården. Vi har ”Lilla samlingen” och ”Stora samlingen” samt ”Bokstund”.

Onsdag: Innedag. Vi delar barngruppen i två grupper.
Vi har Mini-Röris med en grupp samt måla/konst/pyssel för den andra gruppen. Innan lunchen har vi samling.

Torsdag: Vi går på promenad och utforskar närmiljön samt tar oss till en närliggande lekpark där vi också har en gemensam fruktstund. Vi tränar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom att gå tillsammans. Vi utvecklar vår matematiska förmåga genom att träna på lägesord såsom ”bakom”, ”framför” och ”bredvid”. Vi tränar också vår sociala kompetens genom att gå tillsammans, vänta på varandra, hjälpa varandra och samtala om det vi ser och upplever. Vi har ”Lilla samlingen” och ”Stora samlingen” samt ”Bokstund”.

Fredag: Vi går till skogen. Vi tränar grovmotorik genom att gå på ojämn mark, klättra över stenar, hoppa över grenar och gå upp/nedför trappor. Vi lär oss om naturen och djuren som lever där, vi samtalar om vad de äter och undersöker vad som sker när vi matar exempelvis myror och andra djur.

Skogen Ht-16 Under vårterminen kommer vi att ha Språk och Matematik som tema. Vi tittar på bilder av bokstäver och ljudar dem. Vi sjunger och samtalar om t.ex. siffror, storlekar, höjd och bredd.
Vi sorterar t.ex. färger och jämför mönster.
Vi lär oss om ordbilder.
Vi lär oss att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och andras perspektiv.


Föräldrasamverkan Vi använder oss av personlig kontakt dagligen. Vi samtalar om dagen som varit och vad barnet varit med om. När tillfälle finns skickar vi sms/mms till vårdnadshavare för att ge dem inblick i sitt barns vardag på förskolan. Tanken är att stärka relationen mellan förskola och vårdnadshavare samt ge vårdnadshavare chans att ta del av verksamheten ”här och nu”. 

utelek
Utelek på gården

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Stensborgsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00