MENY
Eskilstuna kommun

Aspen

På Aspen erbjuder vi aktiviteter i mindre grupper för att skapa trygghet och för att ge barnen bra möjligheter att tillgodogöra sig verksamheten. Varje barn ges på det sättet chansen att på ett trivsamt sätt utforska miljö och material. Grupperna växlar mellan inomhusaktiviteter, kreativ lek på förskolans utegård och utflykter till skogen eller en lekpark.

Språk och kommunikation
Vi försöker att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera. Det är en viktig del av verksamheten och genomsyrar alla aktiviteter. Genom att använda en mångfald av kommunikationsmetoder ges barnen goda chanser att utveckla ett eller flera språk. Vi använder oss av det talade språket, tecken som stöd, bildspråk och kroppsspråk. Att använda tecken som stöd innebär att tecken används tillsammans med tal för att underlätta språkförståelse och lärande. Vi tecknar samtidigt som vi sjunger, pratar och leker. Tecken som stöd gynnar alla barn, oavsett språkfärdigheter.

Kreativitet och nyfikenhet
För oss är det lustfyllda lärandet viktigt och vi erbjuder barnen möjligheter att fritt, utifrån egna tankar och idéer, prova olika material och färger i den skapande verksamheten. Vi utgår från barnens intressen och tar vara på matematik, teknik och naturvetenskap i vardagen. Det kan handla om att räkna köttbullar, undersöka hur det kommer sig att vattnet försvinner i avloppen eller att skapa bubblor på olika sätt.

Läsning
Att läsa böcker hemma och på förskolan ökar läslusten och skapar goda läsvanor i tidig ålder. På avdelningen försöker vi skapa fina läsmiljöer och vi lånar hem böcker med spännande och inspirerande innehåll. Vi läser och samtalar tillsammans. Allt för att skapa läslust och nyfikenhet.

Grön flagg
Kretsloppet i naturen och i kroppen är det nuvarande temat. Vi läser böcker, undersöker, gör experiment, sjunger, ritar och reflekterar tillsammans kring temat. För tillfället ägnar vi vår uppmärksamhet åt kroppens sinnen, med olika luktupplevelser och att följa en växt från frö till planta i ett slutet kretslopp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stensborgsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00