MENY
Eskilstuna kommun

Så här arbetar vi

Krumeluren
På Krumeluren har vi barn i åldrarna 1-3 år.
Tillsammans med Mackapären (3-5år) bildar vi en så kallad grön modul.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och den lokala verksamhetsplanen och strävar efter att vår verksamhet skall vara rolig och lärorik. Vi vill att barnen ska känna trygghet och tilltro till sin egen förmåga. På Krumeluren arbetar vi mycket med samspel och värdegrunden.
Vi arbetar efter den pedagogiska synen på att barns utveckling sker genom ett lustfyllt lärande i såväl fri lek som i planerade aktiviteter och i olika vardagssituationer. Vi vill att barnen ska få inflytande över verksamhetens innehåll. 
Vi delar upp barnen i grupper där vi lägger fokus på lärande genom leken.

Vi anser att miljön har en betydelsefull roll i barns utveckling och lärande. Vi försöker ha en stimulerande inne och utemiljö med möjlighet som inbjuder till samspel, undersökande och lek. I miljön vill vi skapa platser för olika former av aktivitet. Både platser som inbjuder till en lugn sagostund men även platser som inbjuder till rörelse där barnen får använda hela kroppen.
Sång och rörelse är en stor del av vår verksamhet. Vi använder sång i samlingen och det finns möjlighet för barnen att lyssna på musik, spela instrument och dansa på Krumeluren.I vår ateljé har barnen möjlighet till olika former av skapande. Barnen får träna såväl motorik, teknik och utveckla sin kreativa förmåga.
I bygghörnan får barnen möjlighet att bygga med olika material. Barnen tränar sin motorik, sin kreativa förmåga, språk och samspel och matematiska begrepp.
I vår hemvrå/rollspelsrum har barnen möjlighet att utifrån sin egen erfarenhet och fantasi skapa olika rollekar. I rolleken tränar barnen bl.a. på att samspela med varandra samt utveckla språket.

På Stenby förskola har vi tillgång till ett vattenrum som vi använder kontinuerligt. Där får barnen möjlighet att arbeta med och uppleva vatten i mindre grupper.
På Krumeluren vill vi att barnen ska få uppleva och utforska sin närmiljö. Vi vistas mycket utomhus såväl på vår förskolegård och går även kontinuerligt till skogen.
Vi arbetar mycket med inspirationsbilder. Genom att dokumentation finns synlig för barnen så får de tillgång till sina egna läroprocesser och då ges det möjlighet för samtal och inspiration för barnen själva.

Utifrån läroplan för förskolan och vår lokala verksamhetsplan som grund kommer vi starta höstterminen med tema Bollar. Bollar har de flesta barnen lekt med. Utifrån temat kommer vi utveckla barnens språk, empati, grovmotorik, finmotorik, matematik och natur/teknik. Barnen är indelade i två grupper, en rödgrupp och en gröngrupp. Sedan delar vi upp barnen i ytterligare grupper för att stöja och främja deras pågående utveckling. Vår verksamhet är föränderlig och så är även de teman vi har med barngruppen.

För att se mer om hur vi arbetar besök gärna vår facebooksida: https://sv-se.facebook.com/Mackap%C3%A4renKrumeluren-Stenby-f%C3%B6rskola-307890899260242/timeline/länk till annan webbplats

Varmt välkomna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stenby förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30