MENY
Eskilstuna kommun

Gul modul

070-0893691


070-0893634

På Gul modul är barnen i åldrarna 1-3 år.

Varje barn ska få känna trygghet så att barnet får självtillit till nya utmaningar i den vardagliga miljön och ta sig an de uppgifter förskolan erbjuder barnen.
Vi lägger fokus på att skapa trygghet hos barnen och deras vårdnadshavare.
Vi anser att barnen är kompetenta och ger dem stort förtroende och bekräftelse, för att öka deras självkänsla. Vi lägger stor vikt vid lärandet i våra vardagliga rutiner som måltider, samling, på o av klädning, miljön på avdelningen och i den fria leken.
Vi strävar efter att alla barn är ute minst en gång om dagen. Vi jobbar utifrån Lpfö 98/10 som är vårt styrdokument i förskolan som tydliggör vårt arbete med barnen.

Temaarbete ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, att ingå i en grupp och arbeta i demokratiska processer, att vara delaktiga och stärka sin förmåga i social kompetens.

Tisdag- Torsdag är barnen indelade i tre grupper utifrån ålder.

I de olika projektarbeten som vi arbetar med integreras olika ämnen. Vi arbetar med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, sång, dans, musik och med vår värdegrund.

gul

 

Barnens egna tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan. Nyfikenhet och utforskarglädjen är stor hos barn och måste få stort utrymme i det pedagogiska arbetet. Ett sätt är att arbeta i Tema där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Snickarvägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.30