MENY
Eskilstuna kommun

Pedagogisk dokumentation

Arbetsbok

Alla arbetslag på förskolan arbetar med att dokumentera verksamheten i en särskild arbetsbok. Detta för att synliggöra barnens lärprocesser samt reflektera över den egna praktiken. Arbetsboken blir också en kvalitetssäkring i arbetet mot våra uppsatta mål.

 

Barnreflektioner

För att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande, reflekterar vi kontinuerligt tillsammans med barnen, både i grupp och enskilt. Det ger både barn och pedagoger möjlighet att få syn på mångfalden av tankar, vilket skapar förutsättningar till ökat inflytande. Barnen har även en egen bok där de väljer vad de vill dokumentera. Barnen kan i och med detta få syn på sitt eget lärande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus förskola
Ann Ärlig
Ann Ärlig

Förskolechef

Ulrika Ulvhag

Biträdande fskchef