MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vi arbetar efter de styrdokument som finns uppsatta för förskolan. Underläsåret 17/18 arbetar vi mot läroplanens och område Norrs mål:

  • Normer och värden - I maj 2018 finns ett gemensamt förhållningssätt och demokratiskt arbetssätt, där vi kritiskt granskar våra egna normer och värderingar samt hur det kommer till uttryck i verksamheten.
  • Utveckling och lärande - I maj 2018 har samtliga arbetslag tillsammans med barnen arbetat tematiskt med litteratur och det har skapat ett tvärvetenskapligt och fördjupat lärande.
  • Barns inflytande - I maj 2018 har arbetslagen genom kontinuerlig reflektion med barnen arbetat med inflytande av innehållet i den pedagogiska verksamheten.
  • Förskola hem - I maj 2018 har samtliga arbetslag skapat nära och tillitsfulla relationer till vårdnadshavare.
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling - I maj 2018 använder arbetslaget pedagogisk dokumentation för att granska och analysera förhållningssätt och arbetssätt i relation till hur det bidrar till barns förändrade kunnande.

Vi är en mångkulturell förskola som har ca 12 olika språkgrupper representerade (svenska, finska, arabiska, keldanska, tyska, kurdiska, engelska, somali, franska, persiska, spanska och vietnamesiska). Det gör att vi lägger extra vikt vid att arbeta med språkutveckling. Mötet mellan olika kulturer ger spännande utvecklingsmöjligheter och berikar verksamheten.

Skiftingehus förskola är uppdelad på 7 hemvister med ungefär 150 barn, sammanlagt. Förskolan ligger ca 3 km från Eskilstuna centrum. Vi har nära till grönområden bl.a. Årbyskogen och besöker dem gärna med barnen.

Eskilstuna kommuns förskolor är indelade i olika förskoleområden. Skiftingehus förskola tillhör förskoleområde Norr som även innefattar Salvägens, Sundbyvägens, Årbygatans, Prästängens, Västergatans och Nålmakarens förskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus förskola
Ann Ärlig
Ann Ärlig

Förskolechef