MENY
Eskilstuna kommun

Röda gruppen

kotten

 Rödagruppen består av 17 barn och 3 pedagoger.

Vi arbetar utifrån ett tema ”språk är nyckel till kommunikation och lärande”. Syftet med temat och vardagliga aktiviteter är att vidare utveckla barnens färdigheter och utmana de att kommunicera och samarbeta med varandra.

För att uppnå vårt syfte, delar vi barnen i mindre grupper under förmiddagarna. Detta ger bättre möjlighet för barnen att kommunicera vardagliga aktiviteter och leksituationer och även att kunna berätta och återberätta själva och med andra barn eller pedagoger.


kotten
   

Vi har organiserat verksamhets miljö, för att kunna skapa förutsättningar för bokstavstal, högläsning, att kunna tänka, reflektera och även få övergång mellan drama, dans, musik till roll lek. Vi jobbar för öppenhet och överblick för att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.


    

Barnen i rödagruppen går på äventyr till skogen en gång i veckan, med syftet till att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, även för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  

kotten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Skiftingehus förskola
Ann Ärlig
Ann Ärlig

Förskolechef