Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhet

I vår verksamhet utgår vi från barnens intressen och lägger vi stor vikt vid att arbeta i mindre grupper för att varje barns lärprocesser ska synliggöras. Varje förmiddag tre dagar i veckan delar vi barnen i tre grupper, där en grupp är inne och två grupper är ute. Övriga dagar bestäms grupperna utifrån barnens eget val. Vi har också idrott i skolan grymnastiksal vissa dagar.  


Blåklockan
blåklockan

Vi har en ateljé med mycket skapandematerial där barnen får möjlighet att arbeta med olika uttrycksformer.

Blåklockan

Barnen visar stort intresse för bokstäver och ges möjlighet att arbeta med skriftspråket på många olika sätt.

Blåklockan

Genom att baka tillsammans ges barnen möjlighet att arbeta praktiskt med matematik. Vi spelar också mycket tärningsspel och kortspel.

blåklockan

Vi har utfårmat miljön så att den ska inbjuda till mycket lek, kommunikation och samarbete.

blåklockan

Vi betonar vikten av kamratskap och genom kompismassage får vi möjlighet att visa varandra empati.

blåklockan

Vi har nära till naturen, som vi gärna vistas i, där vi kan studera växter och djur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Skiftingehus förskola