MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

I vår verksamhet är trygghet och trivsel det viktigaste, det är grunden för att ge barnen förutsättningar till utveckling och lärande i leken. I läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10) står det:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, t där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet". (Lpfö-98/10)

Vi pedagoger har som uppgift att vara goda förebilder, vi bekräftar barnens starka sidor och stimulerar barnen till att upptäcka nya saker. På förskolan står barnet i fokus. Vi samarbetar och hjälper varandra vilket skapar en "vi-känsla". Barnen ges möjlighet att lära och utvecklas, både enskilt och tillsammans med andra. Vi arbetar för att tillgodose varje barns behov och ser till att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

På Rademachergatans förskola vill vi erbjuda en miljö som gynnar barnens fantasi, kreativitet och väcker deras nyfikenhet. Det material som vi erbjuder ska vara tillgänglit för barnen så att de själva kan nå det, vi tror på att barnen kan. Vi vill därför ge dem möjlighet till delatighet och inflytande för att stimulera varje barns utveckling, lärande och tillit till sin egen förmåga.

Grupper
Under barnens vistelsetid på förskolan delar vi i dem i olika grupper, detta för att skapa bättre förutsättningar för barnen till inflytande samt att det blir enklare att arbeta för att varje barn ska få sina behov och intressen tillgodosedda. I dessa grupper sker det massor med olika lärande som är planerat utefter läroplanens mål och riktlinjer, vi arbetar bland annat för att stimulera barns:

  • förmåga att ta hänsyn till andra
  • förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
  • språkutveckling
  • matematiskt tänkande

Aktiviteter som sker i grupperna för att stimulera barns utveckling och lärande kan vara:

  • samlingar
  • skapande
  • lek och rörelse
  • utflykter
  • sagoläsning
  • teknik
blue bot

Programmering

Föräldrasamverkan
I läroplanen för förskolan står det att förskolan arbete ska ske i nära samarbete med hemmen för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. På Rademachergatans förskola strävar vi mot att ha ett nära samarbete med hemmen genom att minst en gång per år bjuda in till ett föräldramöte där vi presenterar vår verksamhet. Ni som vårdnadshavare får ett tillfälle att ställa frågor, komma med synpunkter och ni bjuds in att aktivt delta i mötet i form av praktiska övningar eller olika frågeställningar som diskuteras. Vi bjuder även in till ett utvecklingssamtal per läsår där du och ditt barn deltar i samtalet och vi pratar med barnet kring dess utveckling, lärande, trivsel och trygghet på förskolan.

Vi lägger även stor vikt vid den dagliga kontakten med vårdnadshavarna för att ge barnen bästa förutsättningar till en bra dag hos oss. Även att ni som vårdnadshavare ska få en inblick i vad vi arbetar med i förskolan så ni kan ha en dialog med era barn hemma om deras dag hos oss.

Ett annat sätt för oss att få ett samarbete med er i hemmen är att vi bjuder in till olika träffar vid till exempel högtider, det kan vara i form av ”drop-in” fika, sommaravslutning eller liknande.

Vi ser gärna att ni som vårdnadshavare deltar aktivt och kommer med förslag när ni ser saker som kan förändras. Om intresse finns kan vi även skapa en grupp (ett föräldraråd) som ses en-två gånger per termin. Detta som ett forum där vi kan lyfta olika frågor och ha pedagogiska diskussioner om förskolans uppdrag.

För att se vilka som arbetar på Rademachergatans förskola klicka på texten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rademachergatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30